Güvence Miktarını Yatırmak Kararı (CMK 109/3-f)

Güvence Miktarını Yatırmak Kararı (CMK 109/3-f)

7 Ağustos 2019 Saat: 21:52

Dosya büroya geldiğinde yükümlüye adli kontrol tedbirinin türü, tedbirin ne şekilde yerine getirileceği, uyulması gereken kurallar, tedbire uymamanın sonuçları ile adli kontrol tedbirinin gereklerinin derhal yerine getirilmesi gerektiğinin açıklandığı tebligat (üst yazısı ile birlikte Adli Kontrol Bilgilendirme Formu) gönderilir.

Yükümlü, miktarı ve ödeme süreleri hakim tarafından belirlenen güvence miktarını yatırdığına dair makbuzu/makbuzları müdürlüğe ibarz ederse makbuz dosyasına eklenir. Güvence miktarının tamamen yatırılmasına müteakip, tedbirin yerine getirilmesi nedeniyle kayıt kapatılarak dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Yükümlü tarafından güvence miktarının yatırılmaması veya yükümlünün güvence miktarını yatırdığına dair makbuzun müdürlüğe teslim edilmemesi, yükümlülük ihlali sayılacağından yükümlü uyarılmaksızın, hakkında karar verilmesi için dosyası Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye gönderilir.