Makaleler

AF YASASINDA KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

Milyonlarca insanların beklediği AF YASASINDAKİ "Koşullu Salıverilme Oranları ve Denetimli Serbestlik Oran ve Süreleri" çok basit bir şekilde halinde anlatılmış. Tüm sorularına cevap bulacaksınız.

3 Nisan 2020 Saat: 10:50
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 18.256 kez okunmuştur

DENETİMLİ SERBESTLİK ORAN VE SÜRELERİ
AF YASASINDA KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

Milyonlarca insanların beklediği AF YASASINDAKİ "Koşullu Salıverilme Oranları ve Denetimli Serbestlik Oran ve Süreleri" çok basit bir şekilde halinde anlatılmış. Tüm sorularına cevap bulacaksınız.

KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

Koşullu salıverilme oranı 2/3’den ½’ye (yarıya) indirilmiştir. Süreli hapis cezası olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir.

2/3 OLARAK HESAPLANAN

İstisna Suçlar :   

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)

 • İşkence suçu (TCK 94 ve 95)

 • Eziyet suçu (TCK 96)

 • Cinsel saldırı 2. fıkra hariç (TCK 102)

 • Reşit olmayanla cinsel ilişkin 2.ve 3. fıkra hariç (TCK 104)

 • Cinsel taciz (TCK 105)

 • Devletin sırlarına karşı işlenen suçlar (TCK 326-339)

 • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti 

  çerçevesinde işlenen suçlar

 • Mükerrirler (TCK 58)

Çocuklar İçin :

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

 • Uyuşturucu suçları (TCK 188)

 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)

 • Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti

  çerçevesinde işlenen suçlar

3/4 OLARAK HESAPLANAN

Diğer Suçlar :

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102/2, 103, 104/2-3      

 • Uyuşturucu suçları (TCK 188)

 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)

Not 1: 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdikleri 1gün 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdikleri 1gün 2 gün olarak kabul edilecektir.

Not 2: Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların (TCK 102, 103, 104, 105), uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti suçunun (TCK 188) 28/06/2014 tarihinden önce işlenmesi halinde koşulla salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanır.

Not 3: Mükerrirler hakkında birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılın, ceza infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.

Not 4: TCK 220/7 örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçunda koşullu salıverilme oranı½şeklinde tatbik edilmelidir. (Terör hariç)

Not 5: Örgüt mensubu/örgüt üyeliği (Terör hariç) TCK 58/9 maddesi gereği2/3şeklinde tatbik edilmelidir.

DENETİMLİ SERBESTLİK ORAN ve SÜRELERİ

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazında koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin 4/5’inin cezaevinde geçirilmesi gerekir. Yani koşullu salıverilmeye esas alınacak sürenin (1/2’nin) 1/5’inin D.S’de geçirilmesi mümkün olacaktır. Hükümlü D.S’den en fazla üç yıl süre ile faydalalabilecektir.

0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler, ağır bir hastalık engellik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler, koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin 3/5’ni cezaevinde geçirmelidir. Denetimli serbestlikten en fazla dört yıl süre ile faydalanabilecektir. (Ağır hastalık, engellilik veya kocama hali, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan veya Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenleyip Adli Tıp Kurumu’nun onaylandığı bir raporla belgelendirilmelidir)

Not:Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeniyle verilen mahkumiyet kararları bakımından 105/A maddesinin uygulanmasında, maddede yapılan değişikliklerin önceki ve sonraki hükümler bir bütün olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve lehe olan düzenleme uygulanır. 105/A’nın değişiklikten önceki hükümleri değerlendirirken , 1 fıkrasının (a) bendinde ve 2. fıkrasında belirtilen 6 aylık süre şartı ile 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart uygulanmaz.

ÖNEMLİ

 • 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda istisna suçlar hariç D.S. süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır.

İstisna Suçlar:

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)

 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yarala suçları

 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu(TCK 87, fıkra iki, bent d)

 • İşkence suçu (TCK 94 ve 95)

 • Eziyet suçu (TCK 96)

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188)

 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302, 339 arası)

 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)

Not:3 yıllık bir süre, kapalı cezaevinde bulunan iyi halli hükümlüler hakkında da uygulanır.

 • 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda istisna suçlar hariç 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında D.S. süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmaktadır.

İstisna Suçlar:

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302, 339 arası)

 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)

Not:4 yıllık bir süre, kapalı cezaevinde bulunan iyi halli hükümlüler hakkında da uygulanır.

 • 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda istisna suçlar hariç, ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettireyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için cezaevinde geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle infaz edilecektir. (Ağır hastalık, engellilik veya kocama hali, tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurallarınca veya Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği bir raporla belgelendirilir.)

İstisna Suçlar:

 • Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302, 339 arası)

 • Terör suçları (3713 sayılı yasa)

Not:Bu madde kapalı cezaevinde bulunan iyi halli hükümlüler hakkında da uygulanır.

İLGİLİ HABERLER

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız