Makaleler

DENETİM PLANINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Denetim planında çıkan yükümlülükler nelerdir veya denetim planındaki yükümlülükler nelerdir? veya denetim planındaki yükümlülükler nelerdir? bu makalemizde derinlemesine incelemeye çalışacağız.

7 Ağustos 2019 Saat: 19:44
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 1.732 kez okunmuştur

DENETİM PLANINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
DENETİM PLANINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Denetim planında çıkan yükümlülükler nelerdir veya denetim planındaki yükümlülükler nelerdir? bu makalemizde derinlemesine incelemeye çalışacağız. Cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesi aşamasında denetim planı ile belirlenen yükümlülüklerinin infaz şekli aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar;

  • Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

  • Bir konutta denetim ve gözetim altında bulurdurulma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

  • Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

  • Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi

  • Belirlenen programalara katılma yükümlüğünün yerine getirilmesi

  • Belirlenen diğer yönlendirmelerin yerine getirilmesi

a) Psikiyatri Polikliniğine Sevk Etme

b) Okuma-Yazma Kursuna Yönlendirme

Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Hükümlünün denetim planında belirtilen kurumda çalıştırılmasıyla ilgili üçlü çalışma protokü ve hükümlü takip çizelgesi en geç denetim planında belirtilen çalışma başlangıç tarihinden bir önceki iş gününde hazırlanmış olmalıdır.

Çalışma protokolünde; müdürlüğün, ilgili kurumun ve hükümlünün görev ve sorumlulukları; hükümlünün çalıştırılacağı işin türü, mahiyeti ve süresi, uyması gereken güvenlik tedbirleri, yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda yapılacak işlemler, kurumda kime karşı sorumlu olduğu, her ne mazerette olursa olsun çalışmadığı günlerin infazdan sayılmayacağı ve çalışmadığı günlere karşılık gelecek şekilde-koşullu salıverilme tarihine kadar olan süreç içerisinde-çalıştırılacağı; iş güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin işveren tarafında alınacağı gibi bilgiler yer alır.

Çalışma protokolü ve takip çizelgesi ile birlikte ilgili kuruma gönderilmek üzere bir üst yazı hazırlanır. Üst yazıda hükümlünün derhal çalışmaya başlatılması gerektiği ve denetim sürecindeki ihlallerinin derhal müdürlüğe bildirilmesi istenir.

Çalışma protokolü ve takip çizelgesi üst yazıyla birlikte, hükümlünün çalışmaya başlatılacağı kuruma götürülmek üzere denetim bürosunda görevli personele iletilir. Denetim ekibi tarafından iş yerine imzalatılan çalışma protokolü, vaka sorumlusuna teslim edildiğinde hükümlünün dosyasında saklanır.

Hükümlünün çalışması gereken süreç içerisinde -kamu hizmeti yükümlülüğünün infazına ara verme kararı verilmediği sürece- ihlal, hastane kontrolleri, sağlık raporu vb. nedenlerle çalışmadığı günler/saatler infazdan sayılmaz.

Yükümlülüğün infazına başlanmadan önce veya infaz sürecinde hükümlünün; çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu, örgün eğitime devam ettiğini, bir iş sözleşmesine dayanak çalıştığını veya kendi işini kurduğunu ve işlettiğini belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün ara verilmesini talep etmesi durumunda yükümlünün talebi komisyona sunulur. İleri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı araştırılır. Gerekirse komisyon tarafından yükümlülüğün infazına ara verilir. Bu durumda, hükümlünün sağlık problemi, eğitime devam etme durumu, belirttiği işte bir iş sözleşmesine dayanarak çalışıp çalışmadığı ya da kurduğu ve işlettiği işi devam ettirip ettirmediği, koşullu salıverme süresinin sonuna kadar denetlenir. Hükümlünün, yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması veya mazeretin ortadan kalkması halinde çalışmayan günlere karşılık gelen süre kadar kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünün infazına devam edilir. Bu süre, hükümlünün koşullu salıverme tarihini aşacak olursa hükümlü koşullu salıverilme tarihine kadar çalıştırılır.

Hükümlünün bir iş sözleşmesine dayanak çalışması durumunda, sigortalı işe giriş bildirgesini; kendi işi kurması veya işletmesi durumunda ise vergi levhası ve iş yeri faal durumunu gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekir. Yükümlülüğe ara verilmesi durumunda hükümlünün bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını veya kendi işini kurduğunu ve işlettiğini belgelendirmesi halinde komisyonun değerlendirmesine göre yükümlülülüğün infazına ara verilebilir. Hükümlüden, ayda bir vaka görüşmesine geldiğinde düzenli bir işte çalıştığına ilişkin belgeleri getirmesi istenir.

Hükümlünün mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığını ve sosyal güvencesinin olduğunu belgelendirerek kamu hizmetine ara verilmesini talep etmesi halinde ara verme talebinde bulnduğu dönemde fiilen çalıştığı durumlarda komisyon tarafından yapılan değerlendirmeye göre yükümlülüğün infazına ara verilebilir.

Hükümlünün çiftçi olduğuna dair bağ-kur belgesi getirerek kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğüne ara verme talebinde bulunması halinde kamu hizmeti yükümlülüğüne ara verilmez.

Hükümlünün sağlık problemi nedeniyle "çalışamaz raporu" getirmesi halinde kamu hizmeti yükümlülüğü durdurulur. Yükümlünün çalımasına engel bir sağlık problemi olduğunu "çalışamaz raporu" olmaksızın belgelendirmesi halinde ise yükümlünün sağlık problemi gözetilerek çalıştırılabileceği bir işte kamu hizmeti yükümlülüğünü yerinegetirmesi sağlanır.

Hükümlünün örgün eğitime devam ettiğini belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına ara verilmesini talep etmesi durumunda eğitim öğretime devam etmediği dönemler (yaz okulu, bütünleme sınavları ve staj dönemleri dışında kalan ara ve yaz tatilleri" hariç olmak üzere yükümlülüğün infazına ara verilebilir.

Hükümlünün kamu yararına çalıştırılma yükümlüğüne ara verilme kararı alınmasına ilişkin mazerinin ortadan kalkması haline durumu derhal müdürlüğe bildirmesi gerekir. Hükümlü, denetimli serbestlik altında geçireceği toplam süresinin üçte biri süresince kamuya yararlı bir işte çalışmak durumundadır. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen mazeretlerin sona erdiğinin tespit edilmesi halinde de kamu hizmeti, toplam sürenin üçte biri kadar hesaplanır. Kamu hizmeti süresinin infaz sürecinin ilerleyen aşamalarında hesap edildiği bu durumlarda hesap edilen süre, hükümlünün koşullu salıverme tarihini aşacak olursa hükümlü koşullu salıverilme tarihine kadar çalıştırılır.

Müdürlüğe müracaat tarihi itibariyle on sekiz yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar ile sıfır-altı yaş arasında çocuğu bulunan kadınların bu mazeretleri devam ettiği sürece kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü uygulanmaz. Bu mazeretlerin ortadan kalkması halinde ise mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin üçte biri, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü olarak uygulanır. Bu durumda da yine koşullu salıverilme tarihinden sonra kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü uygulanmaz.

Hükümlünün kamu hizmeti yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde komisyon tarafından yapılan değerlendirmeye göre uyarı süreci veya yükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesi talebiyle dosyasının infaz hakimliğine gönderilmesi süreci işletilir.

Kamu yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü; altmış yaş ve üstü kişiler ile hayatlarını yalnız başına idame ettiremeyen, doğumuna on hafta kalan hamile kadın hükümlüler hakkında uygulanmaz.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız