Makaleler

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Kararı (TCK 50/1-f)

Kamuya yararlı bir işte çalıştırlma kararı yani TCK 50/1-f kararı denetimli serbestlik müdürlüğüne geldiğinde yükümlüye 10 gün içerisinde müdürlüğe başvurması için tebligat çıkarılır

7 Ağustos 2019 Saat: 19:16
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 796 kez okunmuştur

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Kararı (TCK 50/1-f)
Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Kararı (TCK 50/1-f)

Kamuya yararlı bir işte çalıştırlma kararı yani TCK 50/1-f kararı denetimli serbestlik müdürlüğüne geldiğinde yükümlüye 10 gün içerisinde müdürlüğe başvurması için tebligat çıkarılır. Tebligatta yükümlünün belirtilen süre içinde müdürlüğe müracaat etmemesi halinde dosyanın kapatılacağına ilişkin ifade yazılır.

Usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına rağmen yükümlünün müdürlüğe müracaat etmemesi halinde komisyonun onayından sonra kaydı kapatılarak dosyası ilgili mahkemeye gönderilmek üzere bağlı bulunan Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Yükümlünün 10 gün içinde müdürlüğe başvurması halinde ilk başvuru tutanağı tanzim edilir. Yükümlünün adres ve iletişim bilgileri kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yükümlüye hakkındaki kararın türüne göre denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükleri ihlal durumları ve bunun sonuçlarını içeren form tebliğ edilir. Dosya değerlendirme ve planlama bürosuna tevzi edilerek yükümlü, değerlendirme ve planlama bürosuna yönlendirilir.

Yükümlü "değerlendirme ve planlama" bürosuna geldiğinde risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılarak çalıştırılacağı kurum belirlenir. Kararın içeriğine uygun şekilde denetim planı hazırlanır. Bu planda ayrıca, yükümlünün denetimli serbestlik süresi boyunca vaka sorumlusu ile yapacağı görüşmelerin tarihleri ile kabul etmesi halinde eğitim ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgiler yer alır. Yükümlünün kabul etmemesi halinde iyileştirme çalışmalarına yer verilmez ve bu durum denetim planında belirtilir.

Bu yaptırımın infazına, denetimli serbestlik müdürlüğünce yükümlünün kararın infazı için 10 gün içinde müdürlüğe başvurmasına dair yapılan tebliğ tarihinten itibaren 30 gün içerisinde başlanması gerektiğinden, yükümlünün ilgili kurumda çalışmaya başlatılacağı tarih belirlenirken kararın yükümlüye tebliğ tarihi dikkate alınır.

Denetim planında, planı hazırlayan denetimli serbestlik memuru ve/veya değerlendime ve planlama bürosunda görevli uzman ile yükümlünün imzası bulunur. İmzadan imtina halinde denetim planını imzalamamanın yükümlülükten muafiyet anlamına gelmediği yükümlüye bildirilerek bu husus denetim planının altına yazılıp imzalanır. Yükümlüye, denetim planında belirlenen yükümlülükler ile uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gereken hususları içeren bilgilendirme formu verilir. Yükümlünün yükümlülüklerinin neler olduğu hangi durumların ihlal sayılacağı ile plan süresince dikkat etmesi gereken hususları doğru ve yeterli olarak anlayıp anlamadığı teyit edilir. Yükümlünün dosyası, vaka sorumlusuna tevzi edilir; yükümlü, infaz bürosuna yönlendirilir. Denetim planı, hazırlayan personel tarafından onay için komisyona sunulur.

Vaka sorumlusu, yükümlüyü denetim planına uygulanması, yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve sonuçları hakkında sözlü olarak bilgilendirir. Vaka sorumlusu tarafından, yükümlünün çalıştırılmasıyla ilgili üçlü çalışma protokolü ve yükümlü takip çizelgesi hazırlanır. Yükümlünün kurumda işe başlatılmasından önce müdürlüğün, iş yerinin ve yükümlünün görev ve sorumluluklarının yer aldığı çalışma protokolü, denetimli serbestlik personeli, yükümlü ile iş yeri temsilcisi arasında imzalanır.

Çalışma protokolünde müdürlüğün, iş yerinin ve yükümlünün görev ve sorumlulukları; yükümlünün çalıştırılacağı işi türü, mahiyeti ve süresi, uyması gereken güvenlik tedbirleri, yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda yapılacak işlemler, iş yerinde kime karşı sorumlu olduğu; iş güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin işveren tarafından alınacağı gibi bilgiler yer alır.

Çalışma protokolü ve takip çizelgesi ile birlikte ilgili kuruma gönderilmek üzere bir üst yazı hazırlanır. Üst yazıda, yükümlünün derhal çalışmaya başlatılması gerektiği ve denetim sürecindeki ihlallerinin derhal müdürlüğe bildirilmesi istenir. Çalışma protokolü ile takip çizelgesi üst yazıyla birlikte, yükümlünün çalışmaya başlatılacağı kuruma götürülmek üzere denetim bürosunda görevli personele iletilir. Denetim ekibi tarafından iş yerine imzalatılan çalışma protokolü, vaka sorumlusuna teslim edildiğinde yükümlünün dosyasında saklanır.

Yükümlülüğün infazına başlama tarihi, yükümlünün fiilen çalışmaya başlandığı tarihtir. Yükümlülük, yükümlülüğün yerine getirilmesi veya denetim süresinin sona ermesiyle (yükümlülüğün kaldırılması veya değiştirilmesi gibi hallerde) sona erer. Yükümlüler, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde grup halinde çalıştırılabilir.

Herhangi bir nedenle yükümlünün çalışmadığı saatler infazdan sayılmaz. Denetim planında denetimli serbestlik müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme çalışmalarına (bireysel görüşme, grup çalışması, seminer vb) yer verilse dahi yükümlünün bu çalışmalara katılmaması ihlal olarak değerlendirilmez. Mahkeme tarafından verilen yükümlülüğün (kamu yararına çalıştırılma yükümlülüğünün) ihlal edilmesi halinde uyarı ve kayıt kapatma süreci işletilir.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız