Makaleler

Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfaz Sürecinde Genel Uygulama Esasları

Denetimli serbestlik kararlarının infazı sürecinde ilgili mevzuata uygun ve denetimli serbestlik müdürlükleri arasında uygulama birliği olan bir işleyiş sağlamaktır.

7 Ağustos 2019 Saat: 22:30
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 2.695 kez okunmuştur

DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ İNFAZ SÜRECİNDE GENEL UYGULAMA ESASLARI
Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfaz Sürecinde Genel Uygulama Esasları

Denetimli serbestlik kararlarının infazı sürecinde ilgili mevzuata uygun ve denetimli serbestlik müdürlükleri arasında uygulama birliği olan bir işleyiş sağlamak, ayrıca süreç içerisinde yaşanılan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla kararların infazına ilişkin iş ve işlemlerin uygulama esasları belirlenmiş olup bu esaslar çerçevesinde infaz bürolarında vaka sorumlusu olarak görev yapan personelimiz tarafından gerçekleştirilen ve standart uygulama yapılmasını gerektiren işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Denetimli Serbestlik Sisteminde İnfaz Bürosu ve Vaka Sorumluları

05 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 16. maddesinde infaz bürosu ve infaz bürosunda görev alan vaka sorumlularının görevleri ile ilgili düzenleme yer almaktadır.

İnfaz bürosu

MADDE 16 – (1) Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu infaz bürosunca yapılır.

(2) Denetimli serbestlik müdürü, hizmetin gerektirdiği bilgiye ve yeterli beceriye sahip olan, bu konuda eğitim almış, yeteri kadar denetimli serbestlik memurunu infaz bürosunda görevlendirir.

(3) Değerlendirme ve planlama bürosu tarafından, haklarında denetim planı hazırlanan yükümlüler, infaz bürosuna yönlendirilir. Her yükümlü için büroda görevli bir denetimli serbestlik memuru, vaka sorumlusu olarak belirlenir.

(4) Vaka sorumlusu, denetim planının uygulanmasında; yükümlünün özel hayatının gizliliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alır ve yükümlü ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapar.

(5) Vaka sorumlusu;

a) Denetim planının uygulanmasından,

b) Yükümlüyü, denetim planının uygulanması, yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmekten,

c) Yükümlünün, iyileştirilmesine ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik programlara katılımının sağlanmasından,

ç) Yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin gerçekleştirilmesinden,

d) Yükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinden,

e) Kararın infazına ilişkin yazışmaların yapılmasından,

f) Yükümlülüklere uymayanlar ile denetimli serbestlik personelinin uyarı, öneri ve çağrılarını dikkate almayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanmasından ve komisyon onayından sonra gerekli olanların ilgili hâkime gönderilmesinden,

g) Hâkim veya komisyon tarafından uyarılmasına karar verilen yükümlülere uyarı kararını tebliğ etmekten ve gerektiğinde yükümlünün müdürlüğe davet edilerek ihlalin sonuçlarının açıklanıp sözlü olarak uyarılmasından,

ğ) Denetim planının uygulanması için kurumlar arası yazışmaların yapılmasından,

h) Kararların infazı ile ilgili mahkemelere ve savcılıklara gönderilecek rapor ve yazıların hazırlanmasından,

ı) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlülerden, koşullu salıverilmelerine bir aydan az süre kalanlar hakkında koşullu salıverilme kararı alınması için gerekli hazırlıkların yapılmasından ve koşullu salıverme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasından,

i) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlüler hakkında bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının takibinden,

j) Haklarında uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla tedavi kararı verilen yükümlülerin sevklerinin yapılmasından ve tedavi süreçlerinin takip edilmesinden,

k) Gerektiğinde yükümlünün devam ettiği eğitim kurumu ile çalıştığı kurumun ya da işin değiştirilmesinden,

l) İnfaz dosyalarının kapatılmasına yönelik işlemlerin yapılmasından ve dosyaların Cumhuriyet başsavcılığına veya ilgili mahkemeye gönderilmesinden,

m) Risk ve ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi gereken yükümlülerin listesinin, görüş ve önerilerle birlikte değerlendirme ve planlama bürosuna gönderilmesinden,

n) İnfaz sürecinin işleyişi ve diğer çalışmaların yürütülmesini değerlendirmek üzere yükümlü ile en az ayda bir görüşme yapılmasından ve aldığı geri bildirimlerin ilgili büroya iletilmesinden,

sorumludur.

(6) İnfaz bürosu, yükümlünün denetim süreci içinde yürütülen denetim ve iyileştirme çalışmalarını düzenli olarak takip eder; yükümlünün durumu, gösterdiği gelişme ve benzeri durumlar hakkında geri bildirimler alır. Yükümlünün denetim süreci içinde, denetim planında değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olduğu tespit edilirse, altı aylık gözden geçirme süresi beklenmeksizin, değerlendirme ve planlama bürosundan denetim planının yeniden hazırlanması talep edilir.

(7) Müdür infaz bürosunda, kararların niteliğine göre, kamu hizmeti, adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, çocuk hizmetleri gibi özel infaz birimleri oluşturabilir.

Bu itibarla;

İnfaz bürosu, değerlendirme ve planlama bürosunca haklarında değerlendirme yapılan ve plan hazırlanan yükümlülere ve değerlendirilme-planlama yapılmaksızın infaz edilecek kararlara yönelik işlemlerin, yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordine edildiği bürodur.

İnfaz bürosunda görev alan vaka sorumluları, infaz işlemlerini bürolar arası koordine etmekte, planların hayata geçirilmesini sağlamakta ve infaza ilişkin tüm süreçlerin takibini gerçekleştirmektedirler.

Bilgilendirme

Yükümlülüer müdürlüğe ilk müracaatlarında kayıt kabul bürosu tarafından denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükleri, ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu durumda, yükümlülerin infaz bürosuna müracaat ettiklerinde yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve sonuçları hakkında sözlü olarak bilgilendirilmeleri yeterlidir.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız