uygulama

Makaleler

CEZAEVİ ve DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli Serbestlik İnfazını Yaparken başka bir suçtan cezaevine girilirse veya Denetimli Serbestlik İnfazı başlamadan önce başka bir suçtan ceazevinde olma durumlarında neler yapılmalı?

7 Ağustos 2019 Saat: 17:07
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 529 kez okunmuştur

CEZAEVİ ve DENETİMLİ SERBESTLİK
CEZAEVİ ve DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli Serbestlik Esnasında Cezaevine Alınma

Denetimli Serbestlik İnfazını Yaparken başka bir suçtan cezaevine girilirse veya Denetimli Serbestlik İnfazı başlamadan önce başka bir suçtan ceazevinde olma durumlarında neler yapılmalı? Geniş ve detaylıca burada anlattık. Eminin çok faydalanacağınız bir yazı olacaktır. Bu konuyu iki başlık halinde inceleyeceğiz. Gerçekten çok merak edilen konulardan biridir.

a) Denetimli Serbestlik Kararının İnfazına Başlanmadan Önce Yükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Alınması

Denetimli serbestlik kararının infazına başlanmadan önce kişinin ceza infaz kurumununda olduğunun yani tutuklandığının veya hapis cezasının infazına başlandığının tespit edilmesi halinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 45/1 c maddesi uyarınca kararı veren mahkeme/savcılığa yazı yazılarak kişinin durumu hakkında bilgi verilir ve karar türüne göre kararın değiştirilmesi, kaldırılması veya uygun olan başka bir karar verilmesi hususunda görüş sorulur. Mahkemeden gelen karara göre işlem yapılır.

Mahkeme/savcılık tarafından "tahliye sonrası kararın aynen infazına" karar verilmesi halinde, dosyanın hangi denetimli serbestlik müdürlüğünde bekletilmesi gerektiğini tespit etmek amacıyla hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumuna tahliye sonrası ikamet edeceği adres bilgilerini almak üzere yazı yazılır. Hükümlünün ikamet edeceği adres, müdürlüğün yetki alanı dışındaysa dosyası, tahliye sonrası ikamet edeceği yerin bağlı bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir ve tahliye tarihine kadar dosya o müdürlükte bekletilir. İlgili denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yükümlüye, mahpusluk süresinin sona ermesinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğe başvurması gerektiği, aksi halde dosyası ile ilgili olarak uyarı/kayıt kapatma sürecinin işleyeceği tebliğ edilir.

Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı bulunan yani TCK 191/3 maddesinden ceza alan sanık veya hükümlü başka bir suçtan ceza infaz kurumunda ise; sanığın veya hükümlünün tedavi için ilgili kuruma gönderilmesi ceza infaz kurumu idaresince yerine getirilir. Bu kişilerin rehberlik çalışmaları ceza infaz kurumlarında uygulanan iyileştirme faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumundaki görevliler tarafından gerçekleştirilir.

"Hakkında adli para cezasını ödememesi nedeniyle kamuya yararlı bir işte çalıştırma yani İnfaz Kanunun 106/3 maddesi kararı verilmiş hükümlünün ceza infaz kurumunda olması durumunda, hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı hükümlünün ceza infaz kurumundan Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosunda bekletilir. "ibaresi Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 40/7 maddesinde geçmektedir. Bu bakımdan hakkında İnfaz Kanunun 106/3 maddesi kararı bulunan bir yükümlünün ceza infaz kurumunda olduğunun tespit edilmesi halinde dosyası, kararı veren mahkemenin bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosuna gönderilmek üzere bağlı bulunulan Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

b) Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı Sürecinde Yükümlünün Başka Bir Suçtan Ceza İnfaz Kurumuna Alınması

"Yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması nedeniyle denetimli serbestlik kararının infazının imkansız hale gelmesi durumunda, kanunda aksine bir düzenleme yoksa vaka sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafından ilgili mahkemeden denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kaldırılması veya uygur olan başka karar verilmesi talep edilir." cümlesi Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 45/1 c maddesinde bulunmaktadır.

CMK 109/3, CGTİHK 110/2, TCK 50/1, TCK 53/5-6, TCK 221/5, ÇKK 36 ve ÇKK 20 gereğince verilen kararların infazı sürecinde kişinin ceza infaz kurumuna alınması durumunda, Denetimli Serbestik Hizmetleri Yönetmeliğinin 45/1 c maddesi uyarınca ilgili mahkemeden/hakimlikten denetimli serbestlik kararının değiştirilmesi, kaldırılması veya uygun olan başka karar verilmesi talep edilir. Mahkemeden/hakimlikten gelen karara göre işlem yapılır. Mahkemece "tahliye sonrası kararın aynen infazına" karar verilmesi halinde, dosyanın hangi denetimli serbestlik müdürlüğünde bulunması gerektiği tespit etmek amacıyla hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumuna tahliye sonrası ikamet edeceği adres bilgilerini almak üzere yazı yazılır. Hükümlünün ikamet edeceği adres, müdürlüğün yetki alanı dışındaysa dosyası, tahliye sonrası ikamet edeceği yerin bağlı bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir. Ve tahliye tarihine kadar dosya o müdürlükte bekletilir. İlgili denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yükümlüye, mahpusluk süresinin sona ermesinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğe başvurması gerektiği, aksi halde dosyası ile ilgili olarak uyarı/kayıt kapatma sürecinin işleyeceği tebliği edilir. Hükümlünün tahliyesine müteaikp, dosyasının bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğünde ilgili kararın infazına devam edilir.

TCK 53/5-6 kapsamında verilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararlarının infazı sürecinde, yükümlü müdürlüğün yetki alanı içinde bir ceza infaz kurumuna alınır ise ceza infaz kurumu idaresi bu karar hakkında bilgilendirilir. Yükümlü, müdürlüğün yetki alanı dışında bir ceza infaz kurumunda ise kayıt kapatılır. Dosya, yükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumunun yetki alanındaki denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.

Hakkında tedavi ve denetmil serbestlik kararı bulunan sanık veya hükümlü başka bir suçtan ceza infaz kurumunda ise, sanığın veya hükümlünün tedavi için ilgili kuruma gönderilmesi ceza infaz kurumu idaresince yerine getirilir. Bu kişilerin rehberlik çalışmaları ceza infaz kurumlarında uygulanan iyileştirme faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumundaki görevliler tarafından gerçekleştirilir.

Koşullu salıverilme (CGTİHK 107/7, 8, 9) kararlarında yükümlülük kararının yerine getirilmesi sırasında, hükümlümün işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olması halinde koşullu salıverilme kararının geri alınması için mahkemeden talepte bulunur, koşullu salıverme kararının geri alınması için mahkemeden talepte bulunur, koşullu salıverme kararının geri alınması veya yükümlülüğün kaldırılması durumunda dosya kapatılır diye Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 92/4 maddesinde geçmektedir.

TCK 51/4, 51/5; CMK 231/8; CGTİHK 107/7, 8, 9; CGTİHK 108/4, 6 kararlarında, infaz sürecinin devam ettiği sırada yükümlünün tutuklanması veya mahkum olduğu hapis cezasının infazına başlanması durumunda, mahkemesine bilgi verilir, mahkemece aksine bir hüküm de verilmez ise yükümlünün yerine getirilmesi durdurulur sözü de Denetimli Serbestlik Yönetmeliğinin 45/3 maddesi uyarınca bulunmaktadır. Bu durumda denetimli serbestlik kararında belirtilen denetim süresi içerisinde hükümlünün mahpusluk halinin sona ereceği öngörülüyor ise dosyanın hangi denetimli serbestlik müdürlüğünde bekletilmesi gerektiğini tespit etmek amacıyla hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumuna tahliye sonrası ikamet edeceği adres bilgilerini almak üzere yazı yazılır. Hükümlünün ikamet edeceği adres, müdürlüğün yetki alanı dışındaysa dosyası, talhiye sonrası ikamet edeceği yerin bağlı bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir. Tahliye tarihine kadar dosya o müdürlükte bekletilir. İlgili denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yükümlüye, mahpusluk süresinin sona ermesinden itibaren 10 gün içerisinde müdürlüğe başvurması gerektiği aksi halde dosyası ile ilgili olarak uyarı/kayıt kapatma sürecinin işleyeceği tebliğ edilir. Ceza infaz kurumunda geçirilen süreler denetim süresinden sayılır. Hapis cezasının infazı devam ederken denetim süresi sona ererse dosya infazen kapatılır. Denetim süresi içinde yükümlünün tahliye olması halinde dosyasının bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yükümlünün infazına devam edilir.

"Sanık veya hükümlü tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerini yerine getirilmesi sırasında yani TCK 191/3 maddesi ile gelen kararların yerine getirilmesi sırasında başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumuna alınır ise, sanığın veya hükümlünün tedavi için ilgili kuruma gönderilmesi ceza infaz kurumu idaresince yerine getirilir. Bu kişilerin rehberlik çalışmaları ceza infaz kurumlarında uygulanan iyileştirme faaliyetleri kapsamında ceza infaz kurumundaki görevliler tarafından gerçekleştirilir." (Den.Serb. Yönetmeliğinin 72/7). Yükümlünün dosyasının bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğünün yetki alanı içindeki bir ceza infaz kurumunda bulunması halinde, ilgili ceza infaz kurumuna infaz işlemlerinin yerine getirilmesi için yazı yazılır. Yükümlünün, yetki alanı dışında bir ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise kaydı kapatılarak dosya yetkili denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.

"İnfaz Kanunun 105/A maddesi kararlarının infası sırasında başka bir mahkumiyet kararı nedeniyle ceza infaz kurumuna alınan hükümlünün kaydı kapatılarak, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin uygulanabilmesi yönünden toplama kararı alınması ve müteakip infaz işlemlerinin buna göre yapılması amacıyla dosya hükümlünün bulunduğu ceza ifnaz kurumuna gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına iletilir." (Den. Serb. Yönetmeliğinin 90/4)

"Hakkında adli para cezasını ödememesi nedeniyle kamu yararlı bir işte çalıştırılma (İnfaz Kanunun 106/3) kararı verilmiş hükümlünün ceza infaz kurumunda olması durumunda, hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı, hükümlünün ceza infaz kurumundan salıverilmesine müteakip infaz edilmek üzere kararı veren mahkemenin bulunduğu, Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosunda bekletilir." (Den.Serb Yönetmeliğinin 40/7). Bu bakımdan hakkında İnfaz Kanunun 106/3 kararı bulunan bir yükümlünün ceza infaz kurumunda olduğunun tespit edilmesi halinde dosyası, kararı veren mahkemenin bulunduğu, Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosuna gönderilmek üzere bağlı bulunan Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız