Makaleler

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı (CGTİHK 105/A)

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı nasıl uygulanır? Denetimli serbestlik tedbirleri nelerdir? 105/A maddesi nedir ve nasıl uygulanır? Kamu çalışması nedir? Konut infazı nedir?

7 Ağustos 2019 Saat: 10:28
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 3.322 kez okunmuştur

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı
Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı (CGTİHK 105/A)

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı nasıl uygulanır? Denetimli serbestlik tedbirleri nelerdir? 105/A maddesi nedir ve nasıl uygulanır? Kamu çalışması nedir? Konut infazı nedir? Belirli bölgeye yaklaşmama infazı neden yapılır? sorularına son dakika haberleri kapsamında inceleyeceğiz. Buyrun

Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun (CGTİHK) 105/A Maddesi Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla uygulanan bir infaz yöntemidir.

“Yukarıdaki resimde de olduğu gibi halk arasında Koşullu Salıverilme Af olarak anlaşılmaktadır. Oysa adı üstünde bir şarta bağlı olarak hükümlü salıverilmektedir. Bu şartlara uymadığı takdirde tekrar cezaevi yolu hükümlüye gözükecektir. Aslında artık "af" diye birşey yok. Mutlaka denetimli serbestlik tedbiri ile kişiler ceza infaz kurumundan tahliye ediliyor.”

Çok fazla uzatmadan "Denetimli Serbestlik Tedbirleri Uygulanarak Cezaların İnfazı" Konulu yazımıza geri dönelim.

CGTİHK 105/A

Koşullu salıverilmesine bir yıl (1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum olanlar 2 yıl) ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezanın koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesidir.

KHK/671

MADDE 32- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

kasten öldürme suçları (madde 81, 82),

üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,

cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105),

özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188)

ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”,

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”, olarak uygulanır.”

Bu KHK çıktığı anda yaklaşık 50 bine yakın kişi tahliye oldu. Ama tam olarak Türkiye'nin suç tekrarını azaltma ve infaz kabileyiti açısından yaralarını saramadı. Hala suç işleme gitgide artmakta hatta cezaevlerinin doluluğu hat safhaya ulaşmaktadır. Son dakika af haberleri adı altında duyurulan tüm çalışmalar bu yasanın 105/A maddesi üzerindeki yapılacak çalışmalardan bahsedilmektedir.

CGTİHK 10/5 A maddesinde geçen Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkında;

  1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,

  2. Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,

  3. Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,

  4. Belirlenen programlara katılma,

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tâbi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüklerinde hazırlanan denetim planına göre yine müdürlükteki infaz işlemleri değerlendirme komisyon tarafından karar verilir.

1. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Yükümlülüğü

KAMU HİZMETİ NEDİR?

Kamu hizmeti, hükümlünün sebep olduğu maddi manevi zararın karşılanmasıdır. Kamu yararı için ücretsiz çalışmanın denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından takibi ve denetlemesini içeren yükümlülüktür. Her hükümlüye kamu hizmeti yaptırımı uygulanır. Ancak hükümlü sigortalı bir işte çalıştığını belgelendirebiliyorsa ya da kendi adına bir işyeri çalıştırıyorsa bu yükümlülüklerinden muaf tutulmaktadır.

2. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurma

KONUT İNFAZI NEDİR?

Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma; toplumun ve mağdurun korunması için hükümlünün belirlenen bir konuttan çıkmaması suretiyle denetimini esas alan bir yükümlülüktür. Hükümlü akşam 18.00 ile Sabah 08.00 saatleri arasında evinden çıkması yasaklanır. Bu tedbirin uygulama şekli günde en az on, en fazla on iki saat süreyle yerine getirilir. Genelde tekrar suç işleme riski yüksek olan kişilere konut infazı uygulanmaktadır. Uygulama şekli kolluk veya elektronik izleme mağrifetiyle yerine getirilir. Yüksek riskli hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçirecekleri toplam sürenin en az üçte birini konuttan çıkmamak suretiyle tamamlarlar.

3. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulundurma

İMZA ATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma; toplumun ve mağdurun korunması amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih ve saatlerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüdür. Mutlaka her hükümlüye uygulanır. Yani imzadan kaçmak mümkün değildir. Ancak farklı şekilde uygulandığını görmekteyiz.

a) Yüksek riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;

1) İlk üç ay her gün,

2) Üç ila altı ay arası haftada üç gün,

3) Altı aydan sonra haftada iki gün,

b) Orta riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;

1) İlk üç ay haftada dört gün,

2) Üç ila altı ay arası haftada iki gün,

3) Altı aydan sonra haftada bir gün,

c) Düşük riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği süre içerisinde;

1) İlk üç ay haftada iki gün,

2) Üç aydan sonra haftada bir gün,

olarak uygulanır.

Denetim bürosu tarafından haftada eğer dört gün imza çıkıyorsa, yapılan görüşmede bizi orta riskli hükümlü olarak değerlendirildiğimizi anlayabiliriz. Risk durumunuzun yanlış çıktığını düşünüyorsanız müdürlükte bulunan komisyona başvurunuz.

Hükümlüden belirlenen tarih ve saatlerde, denetimli serbestlik müdürlüğüne, kolluğa,muhtarlığa veya müdürlüğün belirleyeceği bir kamu görevlisine başvurması istenir. Uygulama şekli kolluğa imza attırmak ile yerine getirilir. Yakın zamanda ıslak imza şeklinde değilde kolluğa parmak izi ile başvuru yapılması istenecektir. Çünkü bazı şehirlerde parmak izi sistemine geçtiğini duyuyoruz.

Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme

BELİRLİ BÖLGELERE YAKLAŞMAMA NEDİR?

Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme; hükümlünün suç işlemesine veya suça yönelmesine etkisi bulunan yerlere gitmekten yasaklanmasını, özellikle çocukların ve suç mağdurunun korunmasını amaçlayan bir yükümlülüktür.

Bu yükümlülük; hükümlünün, çocuklara, topluma ve mağdura karşı zarar verme riski ile işlediği suçun özelliklerine göre diğer yükümlülüklerle birlikte verilebilir. Yasak getirilen yer veya bölge ile yasaklama süresi denetimli serbestlik müdürlüğünce takdir edilir.

Belirlenen Programlara Katılma

SEMİNER PROGRAMI NEDİR?

Hükümlüler arasında bu tedbire dahi imza atma diyenler vardır. Ancak bu yanlış bir tanımlama şeklidir. Hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duydukları ve denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen,

Bireysel görüşme,

Grup çalışması,

Eğitim ve iyileştirme programları, (diğer kurumlarca yürütülen meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminer, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına yürütülen program ve çalışmalara katılma yükümlülüğü)

Seminer

Hükümlülerin topluma kazandırılması için diğer kamu kurumu ve sivil toplumlarının uzmanları tarafından verilen seminerlerden oluşur. Yeşilay, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim RAM, Üniversiteler gibi kurumlar tarafından icra edilmektedir.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız