Makaleler

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Denetimli serbestlik hizmetleri içinde birçok kısaltmalar ve tanımlar kullanılmaktadır. Bu tanımlar hayati öneme sahip olabilmektedir. Özellikle hükümlü veya yükümlü açışından azami derecede önemlidir.

7 Ağustos 2019 Saat: 22:29
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 2.558 kez okunmuştur

TANIMLAR VE KISALTMALAR
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Adalet Komisyonu: Adli Yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,

Araştırma ve değerlendirme formu: Sanık veya hükümlüyü suça iten nedenleri, hükümlünün tekrar suç işleme ve başkasına zarar verme riski ile ihtiyaçlarını belirleyen değerlendirme aracını,

Bakanlık: Adalet Bakanlığı,

Bilgilendirme formu: Yükümlünün denetim planında belirlenen yükümlülükleri ile denetimli serbestlik süreci boyunca uyması gereken kuralları ve dikkat etmesi gereken hususları içeren belgeyi,

Haklarında denetim planı hazırlanan yükümlülüre, denetim planlarında belirlenen yükümlülükler ile uymaları gereken kurallar ve dikkat etmeleri gereken hususları içeren bilgilendirme formu; hakkında denetim planı hazırlanmayan yükümlülüre de yine yükümlülükleri ile uyması gereken kuralları ve dikkat etmesi gereken hususları içeren ve denetim planı yerine geçen bilgilendirme formu verilir.

Büro: Denetimli serbestlik müdürlüklerindeki bürolar ile müdürlük bulunmayan ilçelerde denetimli serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere denetimli serbestlik müdürlüğüne bağlı olarak kurulan büroyu,

Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

Denetimli Serbestlik: Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı ceza ve infaz sistemini,

Denetimli serbestlik memuru: Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürosunda kadrolu veya sözleşmeleri olarak görev yapan infaz ve koruma memurunu,

Denetimli serbestlik personeli: Denetimli Serbestlik müdürünü, müdür yardımcısını, şefi, denetimli serbestlik uzmanını ve denetimli serbestlik memuruyla diğer görevlileri,

Denetimli serbestlik uzmanı: Denetimli serbestlik müdürlüğünde kadrolu veya geçici olarak görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmeni,

Denetim planı: Sanık veya hükümlü hakkında verilen kararların denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla toplum içinde infazının, denetim sürecinin yükümlünün iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların planlandığı, denetimli serbestlik personelinin çalışma yöntemini belirleyen belgeyi,

Dış Kurum: Denetimli serbestlik kararlarının infazı ve yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında denetimli serbestlik müdürlüğünün işbirliği yaptığı kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarını

Elektronik İzleme: Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun veya toplumun korunmasını destekleyen uygulamaları

Hükümlü: Mahkeme tarafından suçlu bulunduğu için hakkında hüküm verilmiş kişiyi,

Kanuni temsilcisi: Reşit olmayan (henüz on sekiz yaşını doldurmamış olan) bireylerin anne ve babasını, kısıtlıların mahkemece atanan, hukuki işlemlerinde izin veren veya onların adına bizzat yapan kişiyi,

Kanuni temsilin söz konusu olduğu haller; bir kimsenin yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve kısıtlılık gibi sebeplerle kendi başına hukuki işlemler yapamayacağı hallerdir.

Kolluk: Yurt içinde genel düzen, emniyet ve asayişi korumakla görevli polis ve jandarmayı

Komisyon: İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunu,

Koruma Kurulu: Adli yargı ilk derece mahkemeleri adalet komisyonlarının bulunduğu yerde oluşturulan kurulu,

Kovuşturma: Cumhuriyet savcısının kamu davası açtığını bildiren iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Mağdur: Suçtan veya haksız eylerlerden zarar gören kişiyi

Mevzuat: Denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından infazı gerçekleştirilen karar türlerine ilişkin esasların yer aldığı 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ile ilgili kanunların uygulanmasına ilişkin usül ve esasları düzenleyen yönetmelik ve genelgeleri,

Muhabere kaydı: Yanlış (sehven) gelen evrakın UYAP'ta denetimli serbestlik kaydı alınmaksızın kaydının oluşturulmasını

Müdahale ekibi: Müdürlüklerde denetim bürosunda görevli personel içerisinden, elektronik izleme merkezi ile birebir çalışmak ve iletişimi sağlamak üzere oluşturulan elektronik izleme müdahale ekibini,

Müdürlük: Denetimli serbestlik müdürlüğünü,

Mükerrir: Tekraren suç işleyen hükümlüyü;

Mülga: Yürürlükten kaldırılmış olan yasal düzenlemeyi,

Müşteki: Suçtan zarar gören ve yetkisi makamlara şikayette bulunan, suç failinin cezalandırılmasını talep eden kişiyi

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Bir suç işlediği kuşkusuyla Cumhuriyet savcılığı veya onun emri altında kolluk güçleri tarafından soruşturulan şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığının oluşturduğu resmi bir suçlama-iddianame, mahkeme tarafından kabul edildiğinde yani şüpheli hakkında ceza davası açıldığında şüpheli, sanık sıfatını kazanır.

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Bir suç işlediği kuşkusuyla Cumhuriyet Savcılığı veya onun emri altında kolluk güçleri (polis, jandarma) tarafından soruşturulan kişiye şüpheli-zanlı- denir.)

Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,

Vaka sorumlusu: Yükümlülere yönelik iyileştirme ve denetime ilişkin belirlenen programlar ile kararların infazına ilişkin çalışmaların yürütülmesini koordine eden denetimli serbestlik memurunu

Yükümlü: Denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetim, takip ve iyileştirmesi yapılan şüpheli, sanık veya hükümlüyü,

Yükümlü Ön Bilgilendirme Formu: Yükümlülerin müdürlüğe ilk müracaatlarında kayıt kabul bürosu tarafından denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükler, ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında yazılı, olarak bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla karar türlerine göre yapılandırılmış denetimli serbestlik süreci yükümlü ön bilgilendirme formunu ifade eder.

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız